یا قمر بنی هاشم ای کربلا آغوش بگشا زینب آمد/من زینبم کز رنج دوری خمیدم خونین جگران به نینوا بر گشتند
Loading...