محبوب ترین قاری جهان اسلام در فلسطین قبل از اشغال توسط رژیم غاصب اسرائیل به استاد عبدالباسط لقب ذهب الخالص به معنی طلای خالص داده اند حنجره طلایی گالری عکس استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد روحش شاد خوش خوان ترین قاری جهان اسلام با تو گر خواهی سخن گوید خدا ، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق اشنا ، قران بخوان رتّل القران ترتیلا ، ندای رحمت است می دهد قران به جان و دل صفا ، قران بخوان می دهد قران به جان و دل صفا ، قران بخوان ای بشر ، یاد خدا آرامش دل می دهد دردمندان را بود قرآن دوا ، قران بخوان قران اصل ایمان است و اساس معرفت قران برهان نبوت است و معنی رسالت قران منشور هدایت است و قانون حکمت قران نامه تذکرت است و صحیفه ی رحمت قران شاهد حق است و مایه حقیقت الهم نوّر قلوبنا بالقران و زین اخلاقنا بالقران و عجل فی فرج مولانا امام العصر بالقرآن فاتحه ای را به روح استاد هدیه کنید
Loading...